Dịch vụ kiều hối

Tiện ích mở và sử dụng tài khoản tại Agribank (24/07/2015)

Quý khách hàng hãy mở tài khoản của Agribank và trải nghiệm các tiện ích dịch vụ ngân hàng hiện đại tại bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào một cách dễ dàng, thuận tiện. 

Tiện ích:

– Lợi thế của Agribank có gần 2.300 chi nhánh và Phòng giao dịch, 2.300 máy ATM có mặt khắp tất cả vùng, miền, huyện đảo của đất nước. Quý khách hàng dễ dàng thực hiện các dịch vụ thanh toán ngay lập tức qua tài khoản của Agribank.

– Không quy định số dư tối thiểu

–  Sử dụng các dịch vụ trên tài khoản như:

+  Gửi nhận tiền trong và ngoài nước.

+  Thanh toán dịch vụ viễn thông, điện, nước, học phí;

+  Trả lương qua tài khoản;

+  Quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp;

+  Gửi nhiều nơi rút nhiều nơi;

+  Cho phép thấu chi tài khoản;

+ Giao dịch qua ATM, mobile banking, internet banking, được hưởng lãi suất hấp dẫn.

Hồ sơ thủ tục:

–  Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân

–  Đối với tổ chức: giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

Biểu phí: Miễn phí mở tài khoản Agribank

Website Agribank