Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Sử dụng Ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, trúng iPhone 7”

Từ ngày 21/11/2016 đến hết 20/01/2017,  khi khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Agribank có cơ hội trúng Điện thoại iPhone 7Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime, Mã mua sắm VnShop trị giá 1.000.000đ. VNPAY và Agribank xin trân trọng thông báo danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng của chương trình:

1.  01 Giải nhất, giải thưởng là 01 Điện thoại iPhone 7 Plus 32GB trị giá 23 triệu đồng.

STT Mã số dự thưởng Số tài khoản Số điện thoại Tên khách hàng
1 00177435 3505xxxxxx9383 091600xxx3 MAI VAN TOAN

2. 01 Giải nhì, giải thưởng là Điện thoại Samsung Galaxy J7 trị giá 6,3 triệu đồng.

STT Mã số dự thưởng Số tài khoản Số điện thoại Tên khách hàng
1 00198207 57062051xxxx8 0166xxxx148 HUYNH LUU HONG NHAN

3. 100 Giải khuyến khích, mỗi giải là 01 mã khuyến mại mua sắm (Vnshop) trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trị giá 1 triệu đồng.

 STT Mã số dự thưởng Số tài khoản Số điện thoại Tên khách hàng
1 00371653 8505xxxxxx390 0963748xxx DAM THI KIEU
2 00247053 6340xxxxxx965 01227686xxx NGUYEN TUAN NAM
3 00122439 4504xxxxxx169 0935117xxx NGUYEN TRONG DUY
4 00218974 8200xxxxxx768 0976290xxx LU MINH HAI
5 00254358 2704xxxxxx227 0985121xxx NGUYEN LONG VAN
6 00371651 1507xxxxxx184 0912520xxx HO NGOC ANH
7 00005153 2005xxxxxx974 0901139xxx NGO THUY TRANG
8 00343575 6003xxxxxx650 0987107xxx VO DONG GIANG
9 00218975 2008xxxxxx315 01692825xxx LE HAI SON
10 00254359 2104xxxxxx806 0904772xxx NGUYEN THI NGOC
11 00350882 5227xxxxxx163 01683795xxx LE THI HAI YEN
12 00226286 6604xxxxxx857 0938627xxx NGUYEN PHUOC LOC
13 00101673 1890xxxxxx626 0907007xxx PHAM THI THU AN
14 00198204 4212xxxxxx230 0916495xxx TRAN CONG HOANG
15 00454715 8501xxxxxx493 01673444xxx HOANG VAN SI
16 00080909 2501xxxxxx171 0983197xxx NGUYEN QUANG HUY
17 00254356 8802xxxxxx421 0915249xxx TRAN KHUONG DUY
18 00330112 3505xxxxxx950 0919056xxx THINH VAN HUYEN
19 00184742 2204xxxxxx984 0962124xxx NGUYEN DUC HUY
20 00039374 8406xxxxxx122 0963468xxx SAM NGOC QUANG
21 00357032 2609xxxxxx797 0973674xxx NGUYEN VAN NAM PHUONG
22 00122442 1603xxxxxx879 0919981xxx TRAN DUY KHANH
23 00419336 5606xxxxxx030 0911566xxx NGUYEN THANH TU
24 00385109 5405xxxxxx759 01633377xxx NGUYEN CONG CHINH
25 00460866 3508xxxxxx595 0985000xxx LE THI NGOC ANH
26 00233592 2800xxxxxx236 0986003xxx PHAN THI NGAN
27 00309350 6160xxxxxx952 0909257xxx NGUYEN KHANH
28 00143211 2102xxxxxx690 0983170xxx DANG TRINH SON
29 00218973 6360xxxxxx785 0985555xxx DOAN PHI HAI
30 00212821 5200xxxxxx540 0934000xxx DO THIEN KHOI
31 00288584 7301xxxxxx552 0907431xxx TRAN THI THU VAN
32 00122444 8504xxxxxx680 0975053xxx HOANG VAN THOAI
33 00198205 1506xxxxxx594 0985130xxx VU VAN HOAN
34 00212822 7600xxxxxx828 01252456xxx VIEN VAN KHAN
35 00267817 3702xxxxxx906 0988690xxx PHAN THI THANH HOAI
36 00413183 8802xxxxxx570 0946543xxx NGO THI DUNG
37 00226282 4301xxxxxx765 0905020xxx LE DO THANG
38 00343576 6703xxxxxx380 0919331xxx PHAM VAN VU
39 00460867 8803xxxxxx163 0961673xxx DO TRUNG VINH
40 00336270 5303xxxxxx642 0917523xxx DO HUY HOANG
41 00108987 2605xxxxxx626 01295805xxx PHAM TIEN HOP
42 00226284 2805xxxxxx691 0968813xxx DAO BIEN THUY
43 00101678 1902xxxxxx724 0909930xxx NGUYEN BA HUNG
44 00198208 8209xxxxxx364 0981144xxx NGUYEN XUAN THUC
45 00233590 1420xxxxxx183 0935133xxx NGUYEN TIEN CUONG
46 00108986 5907xxxxxx210 0919472xxx LE VAN DUNG
47 00226281 6160xxxxxx159 0932111xxx TRAN THI ANH THU
48 00101680 3303xxxxxx628 0987386xxx DINH THI THU TRANG
49 00198206 1500xxxxxx953 0961382xxx TRAN TUAN ANH
50 00454714 5023xxxxxx825 0934803xxx TRAN THI XUAN THIEN
51 00371648 8912xxxxxx380 0948319xxx LU THI NGOC LUYEN
52 00135905 8411xxxxxx091 01696148xxx PHAN VAN CHINH
53 00260507 2208xxxxxx854 0985112xxx NGUYEN THI BICH
54 00163979 6901xxxxxx310 0976916xxx NGUYEN HUU PHUOC
55 00288583 5300xxxxxx027 0988271xxx PHAN TIEN MANH
56 00171288 5400xxxxxx748 0984323xxx LE HOANG AN
57 00135906 3007xxxxxx342 01692192xxx NGUYEN THI PHUONG NGAN
58 00039378 3510xxxxxx978 0943931xxx NGUYEN TUNG HAI
59 00163982 5591xxxxxx502 0982167xxx NGUYEN THI PHUONG DUNG
60 00288586 2208xxxxxx515 0981122xxx DO MINH DUC
61 00171290 3601xxxxxx596 0977440xxx NGUYEN DINH DONG
62 00398569 820xxxxxxx770 01683121xxx NGUYEN THI LE
63 00060144 1300xxxxxx941 0985065xxx NGUYEN THANH HUYEN
64 00405875 5219xxxxxx126 0976206xxx HOANG THI TAM
65 00067452 430xxxxxxx320 01647962xxx TRAN THI HIEP
66 00184748 8710xxxxxx546 0968393xxx HO A TRU
67 00350883 1400xxxxxx962 0971868xxx NGUYEN THI TO NGA
68 00357035 3203xxxxxx049 0936686xxx VU CAO HAI
69 00281277 1507xxxxxx304 01205503xxx DINH CONG THANH
70 00447407 1240xxxxxx997 0912675xxx NGUYEN CHI HAI
71 00371650 5306xxxxxx380 01648586xxx NGUYEN THI KHUYEN
72 00377802 318xxxxxxx439 0984920xxx PHAM HAI QUAN
73 00060142 5707xxxxxx023 01699375xxx DANG THI KIM NGAN
74 00226283 4202xxxxxx953 0934746xxx PHAN THI HANH NGUYEN
75 00150517 5005xxxxx1625 0903538xxx NGUYEN THI LANH
76 00377803 8800xxxxx4691 0973519xxx TRAN TRONG NGHIA
77 00080908 5604xxxxx3390 0165436xxxx NGUYEN THI NGA
78 00212819 20082xxxxx298 0983496xxx VO THI CHINH
79 00039375 3401xxxxxx640 0915355xxx NGUYEN NGOC THACH
80 00426642 6340xxxxxx965 01227686xxx NGUYEN TUAN NAM
81 00440098 1302xxxxxx526 0978388xxx LUC THI KIEN
82 00343571 6506xxxxxx637 0985572xxx LE PHUOC AN
83 00025917 2001xxxxxx266 0905305xxx NGUYEN THI THIEN THANH
84 00171283 3802xxxxxx123 01629167xxx NGUYEN THI HANG
85 00177437 3009xxxxxx888 0973019xxx NGUYEN THI HUONG
86 00163975 1303xxxxxx565 0983167xxx VU HUU HUNG
87 00135901 2109xxxxxx379 0983186xxx DO THI MO
88 00260510 2006xxxxxx338 01222576xxx NGUYEN HUU HOANG ANH
89 00163974 2609xxxxxx225 0919586xxx NGUYEN TIEN KHIEM
90 00288585 5405xxxxxx341 0979895xxx HUYNH QUOC HOANG
91 00192052 4908xxxxxx940 0982345xxx PHAM TUONG LONG BAO
92 00156666 2200xxxxxx581 01639419xxx NGUYEN HAI LONG
93 00281278 1500xxxxxx228 0949240xxx BUI XUAN SUU
94 00405876 8006xxxxxx557 01647819xxx DOAN HONG KHUYEN
95 00067448 5405xxxxxx008 0989776xxx NGUYEN THANH QUANG
96 00192051 3516xxxxxx966 0963914xxx LE NHU CHAN
97 00156665 2300xxxxxx300 0916951xxx NGUYEN DUC HUY
98 00060139 3703xxxxxx050 0917500xxx PHAM KHANH TOAN
99 00184745 8806xxxxxx543 01683925xxx NGUYEN THI HUONG
100 00309354 5304xxxxxx193 0936663xxx MANH HONG SON

Chi tiết chương trình xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 1900 55 55 77